Chinh Phục Giải Đấu Casino Quay Số Cùng 188Bet

Hãy chơi các trò Casino quay số được chọn từ ngày và giành cơ hội mang về các giải thưởng hấp dẫn, từ Vòng Quay Miễn Phí đến tiền thưởng trị giá 3,421,185 VND hoặc 150 USD

Điều Kiện & Điều Khoản

Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

        Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,

        Đặt thành công ít nhất 1 cược với số tiền cược tối thiểu 16,895 VND hoặc 07 USD tại các trò Casino quay số được chọn (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”)

        Chỉ cược được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết hợp trả thưởng trong Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược thua/hủy, cược có số tiền cược thấp hơn 16,895 VND hoặc 0.7 USD và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.

Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được nhận điểm dựa trên số tiền thắng cược và số tiền Cược Hợp Lệ tại Trò Chơi Hợp Lệ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi (“Điểm”). Thành Viên Hợp Lệ được nhận Điểm sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”).

Điểm Ván Cược = Tiền Trả Về Của Cược Hợp Lệ ÷ Tiền Cược Hợp Lệ

Điểm Xếp Hạng = Tổng Điểm của các Ván Cược

Cược Hợp Lệ sẽ chỉ được tính kể từ khi Thành Viên Hợp Lệ nhấp vào mục “ĐĂNG KÝ” tại mục Giải Đấu. Các cược được đặt trước đó sẽ không được tính.

Tổng 10 Thành Viên Hợp Lệ đạt Điểm cao nhất sẽ được chọn là thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và được nhận tiền thưởng

Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật sau mỗi 5 phút trong Thời Gian Khuyến Mãi.

Trường hợp có từ 2 Thành Viên Hợp Lệ có cùng số Điểm sau mỗi Tuần Khuyến Mãi, mỗi Thành Viên Hợp Lệ đồng hạng sẽ được nhận cùng số Tiền Thưởng cho thứ hạng đó.

Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A và Thành Viên Hợp Lệ B cùng đạt số Điểm 20 và cùng ở vị trí thứ 2 trong Bảng Xếp Hạng khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc. Thành Viên Hợp Lệ A và Thành Viên Hợp Lệ B sẽ được nhận mỗi Thành Viên Hợp Lệ là 2,280,790 VND.

Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.

Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí sau khi Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 5 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.

Vòng Quay Miễn Phí “Song Sinh May Mắn” sẽ bị hủy nếu Thành Viên Thắng Cuộc không sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí (“Tiền Thắng”) phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.

Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không còn cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).

Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng và Tiền Thắng sẽ được tính kể từ khi được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.

Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.

188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.

188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.

Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Tag: Cá Độ Trực Tuyến, Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Cách Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Hướng Dẫn Cá Độ Trực Tuyến, Hướng Dẫn Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Hướng Dẫn Cách Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Chơi Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Cách Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Hướng Dẫn Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Hướng Dẫn Chơi Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến