Game Casino Quay Số Đồng Đô La Xanh 188Bet

Hãy tham gia trò chơi thú vị này tại nhà cái cá độ 188BET và giành những giải thưởng hấp dẫn từ 390,000 VND hoặc 18 USD đến 1 chiếc iPhone 7 Plus 32GB!

Điều Kiện & Điều Khoản

Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

 - Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,

 - Đặt tối thiểu 1 cược thành công bằng tiền thật tại trò chơi Quay Số “Đồng Đô La Xanh” trên giao diện máy tính www.188BET.com (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Thời Gian Khuyến Mãi.

Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này trong Thời Gian Khuyến Mãi.

Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được thưởng Vòng Quay Miễn Phí (“Vòng Quay Miễn Phí”) tại trò chơi quay số “Xã Hội Thượng Lưu”, và/hoặc một (1) tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), và/hoặc một (1) điện thoại iPhone 7 Plus 32GB (“Giải Thưởng”), dựa trên biểu tượng (“Biểu Tượng”) mà Thành Viên Hợp Lệ mở khóa được trong Thời Gian Khuyến Mãi

Thành Viên Hợp Lệ không cần mở khóa các biểu tượng theo trình tự như bảng trên tại Điều Khoản 4, mà có thể mở khóa các biểu tượng khác nhau tại các thời điểm khác nhau trong Thời Gian Khuyến Mãi để thắng thêm nhiều Vòng Quay Miễn Phí và/hoặc Tiền Thưởng và/hoặc Giải Thưởng.

Biểu tượng được mở khóa trong Thời Gian Khuyến Mãi bởi Thành Viên Hợp Lệ trên giao diện Cược Di Động m.188BET.com và/hoặc Ứng Dụng Android/iOS 188BET sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.

Vòng Quay Miễn Phí và/hoặc Tiền Thưởng và/hoặc Giải Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ chỉ khi CHƯA ĐẠT ĐỦ tổng số Thành Viên Thắng Cuộc trong Thời Gian Khuyến Mãi dựa trên tiêu chí “ai đạt yêu cầu trước được thưởng trước”.

Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A (VND) mở khóa Biểu Tượng Đồng Đô La và Biểu Tượng Xấp Tiền trong Thời Gian Khuyến Mãi và tại thời điểm này Biểu Tượng Đồng Đô La đã đạt đủ tổng số Thành Viên Thắng Cuộc. Vậy thành viên A sẽ được thưởng 600,000 VND Tiền Thưởng từ Biểu Tượng Xấp Tiền.

Thành Viên Hợp Lệ có thể mở khóa một biểu tượng bằng cách quay được hai (2), ba (3), bốn (4) và năm (5) biểu tượng đó trên cùng một hàng cược

Ví dụ:

    Thành Viên Hợp Lệ A chưa quay được 3, 4 và 5 Biểu Tượng Đồng Đô La trên cùng một hàng cược, Biểu Tượng Đồng Đô La không được mở khóa. Để mở khóa hoàn toàn Biểu Tượng Đồng Đô La, thành viên A phải quay được ba (3), bốn (4) và năm (5) Biểu Tượng Đồng Đô La trên cùng một hàng cược.

    Thành Viên Hợp Lệ B quay được hai (2), ba (3), bốn (4) và năm (5) Biểu Tượng Scatter trên cùng một hàng cược, Biểu Tượng Scatter được mở khóa hoàn toàn.

* Số biểu tượng giống nhau quay được trên cùng một hàng cược tại trò chơi hợp lệ sẽ được in nổi tại Bảng Thanh Toán.

Thành Viên Thắng Cuộc, như đã nêu trong điều khoản số 4, sẽ được công bố tại ‘Trang Thành Viên Thắng Cuộc’ vào Thứ 4 trong thời gian Khuyến Mãi.

Vòng Quay Miễn Phí và/hoặc Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên Hợp Lệ mở khóa được một biểu tượng. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận Vòng Quay Miễn Phí và/hoặc Tiền Thưởng.

Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Vòng Quay Miễn Phí và Tiền Thưởng sau khi Cược Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

Vòng Quay Miễn Phí “Xã Hội Thượng Lưu” sẽ bị hủy nếu Thành Viên Thắng Cuộc không sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền Thưởng sẽ bị hủy nếu Thành Viên Thắng Cuộc không sử dụng trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cập nhật.

Tiền Thưởng và tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí “Xã Hội Thượng Lưu” phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.

Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ được tính kể từ khi tiền thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.

Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Thắng Cuộc thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD).

Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

Thành Viên Thắng Cuộc Giải Thưởng phải phản hồi email, hoặc thông báo qua Trò Chuyện Trực Tuyến, và xác nhận đồng ý nhận Giải Thưởng trong vòng 72 giờ làm việc kể từ khi 188BET gửi email thông báo sau khi mở khóa tất cả 11 Biểu Tượng. Trường hợp Thành Viên Thắng Cuộc không phản hồi trong thời gian quy định nêu trên, Giải Thưởng sẽ bị thu hồi dựa theo quyết định cuối cùng của 188BET.

Giải Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên Thắng Cuộc. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận Giải Thưởng. Thành Viên Thắng Cuộc có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu l

Tag: Cá Độ Trực Tuyến, Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Cách Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Hướng Dẫn Cá Độ Trực Tuyến, Hướng Dẫn Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Hướng Dẫn Cách Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Chơi Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Cách Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Hướng Dẫn Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Hướng Dẫn Chơi Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến