Đại Chiến SEA Kappa Season 4 Tại Cá Độ 188Bet

Nâng cấp thiết bị chơi game của mình bằng cách đặt cược cho trận đấu bất kỳ của SEA Kappa Season 4 và giành cơ hội rinh về một Ghế Gaming AKRacing Premium!

Điều Kiện & Điều Khoản

Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):

 - Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,

 - Đặt thành công tối thiểu 1 cược đơn tại trận đấu bất kỳ của giải SEA Kappa Season 4 (“Trận Đấu Hợp Lệ”) trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”).

Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.

Cược hòa/hủy, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.

Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, với mỗi 200,000 VND hoặc 10 USD tổng tiền Cược Hợp Lệ được đặt trong Thời Gian Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được 1 vé rút thăm may mắn (“Vé Rút Thăm”). Số lượng Vé Rút Thăm cho mỗi thành viên hợp lệ là không giới hạn.Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A đặt cược với tổng số tiền Cược Hợp Lệ là 200 USD trong Thời Gian Khuyến Mãi. Thành Viên Hợp Lệ A sẽ được nhận tổng cộng 20 Vé Rút Thăm.

Vé Rút Thăm = Tổng Tiền Cược Hợp Lệ / 10 USD = 200 USD / 10 USD = 20

Thành Viên Hợp Lệ có Vé Rút Thăm sẽ được tự động tham gia một rút thăm may mắn sau khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc (“Rút Thăm”) và có cơ hội thắng một (1) giải thưởng rút thăm (“Giải Thưởng Rút Thăm”)

Tổng 13 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bởi 188BET (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và sẽ được công bố tại trang ‘Danh Sách Thành Viên Thắng Cuộc’ trên website 188BET vào ngày 19/04/2017.

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ chỉ nhận được 1 Giải Thưởng Rút Thăm. Thành Viên Thắng Cuộc cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian quy định (nếu có) trước khi nhận Giải Thưởng Rút Thăm.

Thành Viên Thắng Cuộc phải phản hồi email thông báo Giải Thưởng Rút Thăm được gửi từ 188BET khi có kết quả Rút Thăm hoặc thông báo qua Trò Chuyện Trực Tuyến, và xác nhận đồng ý nhận Giải Thưởng trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo. Trường hợp Thành Viên Thắng Cuộc không phản hồi trong thời gian quy định nêu trên, Giải Thưởng sẽ bị thu hồi dựa theo quyết định cuối cùng của 188BET.

Trường hợp Thành Viên Thắng Cuộc chọn nhận Tiền Thưởng như đã nêu tại điều khoản 6, Thành Viên Thắng Cuộc phải gửi yêu cầu qua email hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo.

Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc việc sau khi Thành Viên Thắng Cuộc xác nhận quy đổi Giải Thưởng với Tiền Thưởng.

Tiền Thưởng và Cược Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.

Cược Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Danh Sách Thành Viên Thắng Cuộc’ như đã nêu trong điều khoản số 8.

Tiền Thưởng/Cược Miễn Phí và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng/Cược Miễn Phí được cập nhật

Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng/Cược Miễn Phí sau khi Tiền Thưởng/Cược Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.

Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Thắng Cuộc thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD).

Tất cả quyết định liên quan đến Giải Thưởng Rút Thăm và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.

Giải Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 30 ngày làm việc sau khi Thành Viên Thắng Cuộc gửi email xác nhận. Thành Viên Thắng Cuộc có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET là chính xác và hiệu lực. Thành Viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định (nếu có) trước khi nhận Giải Thưởng.

Giải Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Giải Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Cuộc bởi 188BET.

Thông qua việc đồng ý nhận Giải Thưởng, Thành Viên Thắng Cuộc đồng ý việc Tên, ký tự đầu tiên của Họ và khu vực cư trú được sử dụng cho mục đích quảng bá của 188BET mà không có bất kỳ sự bồi thường nào khác. Những thông tin khác chỉ được sử dụng với sự đồng ý của Thành Viên Thắng Cuộc, nhưng sẽ không được bồi thường trong mọi trường hợp.

Việc trao Giải Thưởng sẽ phụ thuộc vào tính sẵn có của mặt hàng trên thị trường. 188BET có quyền hoãn hoặc thay thế Giải Thưởng trong tình huống ngoài ý muốn bất kỳ. 188BET sẽ cố gắng liên hệ và thông báo trước đến Thành Viên Thắng Cuộc về việc thay thế Giải Thưởng trong khả năng cho phép.

Tag: Cá Độ Trực Tuyến, Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Cách Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Hướng Dẫn Cá Độ Trực Tuyến, Hướng Dẫn Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Hướng Dẫn Cách Chơi Cá Độ Trực Tuyến, Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Chơi Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Cách Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Hướng Dẫn Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến, Hướng Dẫn Chơi Cá Độ Bóng Đá Trực Tuyến